Hva vi gjør

Gjennom trygdehjelp.no vil du kunne få en gratis vurdering av din trygdesak av advokater som daglig arbeider med trygderettslige problemstillinger.

Dersom du ønsker å gå videre med din sak, og enten påklage et vedtak fra trygdekontoret, anke et avslag til trygderetten eller reise sak for lagmannsretten, vil vi kunne bistå deg med din sak.

Vi har lang erfaring med å påklage vedtak i trygdesaker og lang erfaring med saker for trygderetten / lagmannsretten.

Dersom du ønsker å gå videre med din sak, vil vi søke om fri rettshjelp.

Du kan under lese mer om de ulike sakstypene eller kontakt oss direkte for bistand.

Sakstyper Ta kontakt

Vi har taushetsplikt og alle henvendelser behandles konfidensielt.

Fri rettshjelp

Vi tar saker over hele landet

Vi har lang erfaring med trygdesaker og rettsprosesser i fylkesnemnda og domstolene